Skip to main content

Kozakin

Šta znači Kozakin


Kozakin značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kozakin (rus.) vrsta kraćeg muškog ogrtača.

Reč Kozakin napisana unazad: nikazok

Kozakin se sastoji od 7 slova.

sta je Kozakin

Slično:
Šta znači Kozirati pričati, ćaskati....
Šta znači Kozerija razgovaranje, ćaskanje, pričanje; predavanje ili napis viš...
Šta znači Kozer čovek koji ume i voli lepo i zanimljivo da priča, pričalo,...
Šta znači Kozaci u carističkoj Rusiji: plaćanja poreza oslobođeni, ali zato...
Šta znači Kozakin vrsta kraćeg muškog ogrtača....