Skip to main content

Kozerija

Šta znači Kozerija


Kozerija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kozerija (od francuske reči: causerie) razgovaranje, ćaskanje, pričanje; predavanje ili napis više zabavnog nego ozbiljnog i strogo naučnog karaktera.

Reč Kozerija napisana unazad: ajirezok

Kozerija se sastoji od 8 slova.

sta je Kozerija

Slično:
Šta znači Kozirati pričati, ćaskati....
Šta znači Kozerija razgovaranje, ćaskanje, pričanje; predavanje ili napis viš...
Šta znači Kozer čovek koji ume i voli lepo i zanimljivo da priča, pričalo,...
Šta znači Kozaci u carističkoj Rusiji: plaćanja poreza oslobođeni, ali zato...
Šta znači Kozakin vrsta kraćeg muškog ogrtača....