Skip to main content

Kšatrija značenje

Šta znači Kšatrija


Kšatrija

latinica:

Definicija i značenje reči Kšatrija (od indijske reči:) druga po redu indijska kasta, koju sačinjavaju ratnici i narodni prvaci; pripadnik ove kaste.

Reč Kšatrija napisana unazad: ajirtašk

Kšatrija se sastoji od 8 slova.

sta je Kšatrija

Slično:
Kšatrija druga po redu indijska ka-sta, koju sačinjavaju ratnici i ...
Ksantofil vot. žuta boja u hromoplasta; žutilo lišća, žuti pigment ...
Ksantopsija ned. žutovidost ....
Ksantom med. benigni žućkasti tumor, obično na gornjoj veđi....
Ksantogen hen. materija koju sadrže lišće i cvetovi i koja, spojena...
Ksantipa „žuta kobila"; ime zle i goropadne žene Sokratove; fig. as...
Sve reči na slovo k