Skip to main content

Kumulacija značenje

Šta znači Kumulacija


Kumulacija

latinica:

Definicija i značenje reči Kumulacija (od latinske reči: cumulatio) gomilanje, nagomilavanje;retorika: nagomilavanje sličnih pojmova (suprotno: distribucija).

Reč Kumulacija napisana unazad: ajicalumuk

Kumulacija se sastoji od 10 slova.

sta je Kumulacija

Slično:
Kumulus meteor. vrsta gustih oblaka, obično blistavo belih, u vidu...
Kumulonimbus keteor. veliki oblak u vidu planine, a nekad u vidu nakovn...
Kumulirati gomilati, nagomilavati; imati istovremeno više zvanja i pr...
Kumulacija gomilanje, nagomilavanje; ret. nagomilavanje sličnih pojmo...
Kumulativan nagomilan; nagomilavan, koji gomila; skupni, udruž-ni; ku...
Kumrija grlica, gugutka....
Sve reči na slovo k