Skip to main content

Kumulacija značenje

Šta znači Kumulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kumulacija (od latinske reči: cumulatio) gomilanje, nagomilavanje; retorika: nagomilavanje sličnih pojmova (supr. distribucija).

Reč Kumulacija napisana unazad: ajicalumuk

Kumulacija se sastoji od 10 slova.

Šta je Kumulacija

На Ћирилици: (нлат. цумулатио) гомилање, нагомилавање; рет. нагомилавање сличних појмова (супр. дистрибуција).

Slično: 
Kumulus meteor. vrsta gustih oblaka, obično blistavo belih, u vidu tornjeva ...
Kumulonimbus keteor. veliki oblak u vidu planine, a nekad u vidu nakovnja; obično...
Kumulirati gomilati, nagomilavati; imati istovremeno više zvanja i primati plat...
Kumulacija gomilanje, nagomilavanje; ret. nagomilavanje sličnih pojmova . ...
Kumulativan nagomilan; nagomilavan, koji gomila; skupni, udruž-ni; kumulativna ...
Kumrija grlica, gugutka....
Sve reči na slovo k