Skip to main content

Labadisti značenje

šta znači Labadisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Labadisti pristalice verske protestantske sekte, koju je u XVH v. osnovao Žan Laba-dije.

Reč Labadisti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: присталице верске протестантске секте, коју је у XВХ в. основао Жан Лаба-дије.


Laburisti pl. pristalice, članovi britanske Radničke stranke . ...
Labrum usna ; ivica suda; posuda za pranje....
Labride zool. usnače, usta-šice ....
Labradorit št. stena u kojoj je glavni sasto-jak mineral labrador....
Labrador diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalc...
Laborirati raditi; Hem. luči-ti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, le...
Sve reči na slovo l