Skip to main content

Labirint značenje

šta znači Labirint

Na latinici: Definicija i značenje reči Labirint (od grčke reči: labyrinthos) mit. ogromna Minotaurova zgrada sa velikim brojem soba i izukrštanih hodnika, u kojoj je bio zatvoren Tezej i iz koje se spasao samo pomoću Arijadninog konca; otuda: izukrštane staze na kojima se nije lako snaći;figurativno: zamršenost, nejasnost, mnogostrukost, složenost, zbrkanost, zapletenost; zamršen posao; položaj u kome je teško snaći se i naći iz njega izlaz;anatomija: unutrašnje uvo; lavirint

Reč Labirint sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. лабyринтхос) мит. огромна Минотаурова зграда са великим бројем соба и изукрштаних ходника, у којој је био затворен Тезеј и из које се спасао само помоћу Аријадниног конца; отуда: изукрштане стазе на којима се није лако снаћи; фиг. замршеност, нејасност, многострукост, сложеност, збрканост, заплетеност; замршен посао; положај у коме је тешко снаћи се и наћи из њега излаз; знат. унутрашње уво; лавиринт


Laburisti pl. pristalice, članovi britanske Radničke stranke . ...
Labrum usna ; ivica suda; posuda za pranje....
Labride zool. usnače, usta-šice ....
Labradorit št. stena u kojoj je glavni sasto-jak mineral labrador....
Labrador diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalc...
Laborirati raditi; Hem. luči-ti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, le...
Sve reči na slovo l