Skip to main content

Laga značenje

šta znači Laga

Na latinici: Definicija i značenje reči Laga (nem. Lage) muz. položaj u registru tonova na muzičkom instrumentu ili kod pevača (npr. gornja laga, donja laga).

Reč Laga sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Лаге) муз. положај у регистру тонова на музичком инструменту или код певача (нпр. горња лага, доња лага).


Lagune pl. mala jezera, plićaci ostrva u Jadranskom moru, plitki morski r...
Lagum l. podzemni hodnik. 2. podzemni potkop napunjen eksplozivom za ruše...
Lagrimozo muz. plačno, tužno, u plačnouzbudljivom tonu. ...
Lagohilus rnja, rasečena gornja usna; v. lagostoma...
Lagoftalmos čovek koji spava otvorenih očiju, kao zec. ...
Lagoftalmija med. zečje oči, držanje otvorenih očiju pri spavanju, kao zec, usl...
Sve reči na slovo l