Skip to main content

Lagohilus značenje

šta znači Lagohilus

Na latinici: Definicija i značenje reči Lagohilus (od grčke reči: lagos, cheilos usna) rnja, rasečena gornja usna; v. lagostoma

Reč Lagohilus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. лагос, цхеилос усна) рња, расечена горња усна; в. лагостома


Lagune pl. mala jezera, plićaci ostrva u Jadranskom moru, plitki morski r...
Lagum l. podzemni hodnik. 2. podzemni potkop napunjen eksplozivom za ruše...
Lagrimozo muz. plačno, tužno, u plačnouzbudljivom tonu. ...
Lagohilus rnja, rasečena gornja usna; v. lagostoma...
Lagoftalmos čovek koji spava otvorenih očiju, kao zec. ...
Lagoftalmija med. zečje oči, držanje otvorenih očiju pri spavanju, kao zec, usl...
Sve reči na slovo l