Skip to main content

Locijum značenje

šta znači Locijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Locijum (latinski lotium)medicina: mokraća, urin.

Reč Locijum napisana unazad: locijum i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. лотиум) мед. мокраћа, урин.

Slično: 
Locirati metnuti na jedno mesto, smestiti, namestiti; dati na zajam, pozajmit...
Locijum med. mokraća, urin. ...
Locija pranje, ispiranje, kupanje, čišćenje; v. lotura....
Loci pl. mesta; ad loka na svoja mesta sedite; loci memorijales mesta k...
Loce brodar koji, kao dobar poznavalac vodenih puteva, sprovodi lađe kro...
Sve reči na slovo l