Skip to main content

Luetičan značenje

šta znači Luetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Luetičan (latinski lues)medicina: koji boluje od luesa, sifilisa, sifili(s)tičan.

Reč Luetičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. луес) мед. који болује од луеса, сифилиса, сифили(с)тичан.


Luetičar med. onaj koji boluje od sifilisa, sifilitičar...
Luetičan med. koji boluje od luesa, sifilisa, sifilitičan....
Lues pomor, zaraza; lues venerea ned. v. sifilis....
Sve reči na slovo l