Skip to main content

Luj-dor značenje

šta znači Luj-dor

Na latinici: Definicija i značenje reči Luj-dor (fr. louis d-or) „Luj od zlata",od francuske reči: zlatan novac, nazvan po Lu ju HŠ, od 20 zl. franaka; up. napoleon.

Reč Luj-dor sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. лоуис д-ор) „Луј од злата", фр. златан новац, назван по Лу ју ХШ, од 20 зл. франака; уп. наполеон.


Luj-dor „Luj od zlata", fr. zlatan novac, nazvan po Lu ju HŠ, od 20 zl. fra...
Sve reči na slovo l