Skip to main content

Lunatik značenje

šta znači Lunatik

Na latinici: Definicija i značenje reči Lunatik (latinski lunaticus) v. lunambulist; lunatikus morbus (latinski lunaticus morbus)we^ mesečarstvo, padavica, epilepsija.

Reč Lunatik sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. лунатицус) в. лунамбулист; лунатикус морбус (лат. лунатицус морбус)wе^ месечарство, падавица, епилепсија.


Lunjik ime nekoliko sovjetskih veštačkih sate-lita; Lunik. ...
Lunula mali mesec; ženski ukras, broš ; bela polukružna mrlja pri dnu noka...
Lunta a 1. upaljač, fitilj za paljenje eksploziva; 2. staro vatreno oružje...
Luniforman koji ima oblik mladog Meseca, mesečast....
Lunisiolaran koji se tiče kretanja Sunca i Meseca....
Lunacija mena Meseca...
Sve reči na slovo l