Skip to main content

Lunisiolaran značenje

šta znači Lunisiolaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Lunisiolaran (latinski luna Mesec, sol Sunce) koji se tiče kretanja Sunca i Meseca.

Reč Lunisiolaran sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. луна Месец, сол Сунце) који се тиче кретања Сунца и Месеца.


Lunjik ime nekoliko sovjetskih veštačkih sate-lita; Lunik. ...
Lunula mali mesec; ženski ukras, broš ; bela polukružna mrlja pri dnu noka...
Lunta a 1. upaljač, fitilj za paljenje eksploziva; 2. staro vatreno oružje...
Luniforman koji ima oblik mladog Meseca, mesečast....
Lunisiolaran koji se tiče kretanja Sunca i Meseca....
Lunacija mena Meseca...
Sve reči na slovo l