Skip to main content

Lunatizam značenje

šta znači Lunatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Lunatizam (od latinske reči: lunatismus) mesečarstvo; v. lunambulizam.

Reč Lunatizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. лунатисмус) месечарство; в. лунамбулизам.


Lunjik ime nekoliko sovjetskih veštačkih sate-lita; Lunik. ...
Lunula mali mesec; ženski ukras, broš ; bela polukružna mrlja pri dnu noka...
Lunta a 1. upaljač, fitilj za paljenje eksploziva; 2. staro vatreno oružje...
Luniforman koji ima oblik mladog Meseca, mesečast....
Lunisiolaran koji se tiče kretanja Sunca i Meseca....
Lunacija mena Meseca...
Sve reči na slovo l