Skip to main content

Luscitet značenje

Šta znači Luscitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Luscitet (latinski luscus škiljav, od latinske reči: luscitas)medicina: škiljavost.

Reč Luscitet napisana unazad: teticsul

Luscitet se sastoji od 8 slova.

Šta je Luscitet

На Ћирилици: (лат. лусцус шкиљав, нлат. лусцитас) мед. шкиљавост.

Slično: 
Luscitet med. škiljavost....
Lustrum vreme od pet godina kod Rimljana posle koga je cenzor priređivao sv...
Lustracija svečano čišćenje od grehova, čišćenje žrtvom, posveta; razgledanje,...
Luster svećnjak sa više sijalica, obično raskošno izrađen....
Luskozitet med. kratkovidost....
Sve reči na slovo l