Skip to main content

Mikstura značenje

Šta znači Mikstura


Mikstura

latinica:

Definicija i značenje reči Mikstura (latinski mixtura) smeša, mešavina, bućkuriš; farmacija: mešavina od raznih lekova, pomešano piće; muz. orguljski registar za pojačavanje tonova, mešavina osnovnog tona, kvinte i oktave, ili duodecime.

Reč Mikstura napisana unazad: arutskim

Mikstura se sastoji od 8 slova.

sta je Mikstura

Slično:
Mikterofovija med. govorenje kroz nos, unjkanje. ...
Mikterizam ruganje, izrugivanje, podrugivanje, ismevanje....
Miktere pl. alat. nozdrve....
Mikstura smeša, mešavina, bućkuriš; farm. mešavina od raznih lekova,...
Miksgum smeša, mešavina...
Miksosarkom med. sluznomesnati izraštaj, sluzni polip....
Sve reči na slovo m