Skip to main content

Mlađi značenje

šta znači Mlađi

Na latinici: Definicija i značenje reči Mlađi Izraz mlađi se koristi za opisivanje neke osobe koja ima manji broj godina.

Reč Mlađi sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Израз млађи се користи за описивање неке особе која има мањи број година.


Mlađi Izraz mlađi se koristi za opisivanje neke osobe koja ima manji broj go...
Mlata pl. ono što je uneseno u kuću, prćija, miraz; stvari od vrednosti k...
Sve reči na slovo m