Skip to main content

Mradijirati

Šta znači Mradijirati


Mradijirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Mradijirati (latinski irradiare) ozračiti, ozračivati, zračiti, osvetljav&ti, obasjavati; zrakasto se širiti; figurativno: zračiti (npr. umom); ozariti, ozarivati.

Reč Mradijirati napisana unazad: itarijidarm

Mradijirati se sastoji od 11 slova.

sta je Mradijirati

Slično:
Šta znači Mradijirati ozračiti, ozra-čivati, zračiti, osvetljav&ti, obasjavati;...