Skip to main content

Mumificirati značenje

šta znači Mumificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Mumificirati (od latinske reči: mumificare) pretvarati (ili: pretvoriti) u mumiju, balzamova-ti;figurativno: smršaveti, doći mršav i suv kao pršuta.

Reč Mumificirati napisana unazad: mumificirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. мумифицаре) претварати (или: претворити) у мумију, балзамова-ти; фиг. смршавети, доћи мршав и сув као пршута.

Slično: 
Mumificirati pretvarati u mumiju, balzamova-ti; fig. smršaveti, doći mršav i suv...
Mumifikacija balzamovanje, pretvaranje u mumiju, pravljenje mumija; fig. smršavlj...
Mumija kod starih Egipćana: lep! čoveka očišćen od svih mekanih delova, is...
Sve reči na slovo m