Skip to main content

Muta značenje

šta znači Muta

Na latinici: Definicija i značenje reči Muta (latinski muta se. littera)gramatika: stariji naziv za mukli (ili: bezvučni) suglasnik: k, p, s, t, ć, f, h, c, č, š.

Reč Muta sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. мута се. литтера) грам. старији назив за мукли (или: безвучни) сугласник: к, п, с, т, ћ, ф, х, ц, ч, ш.


Mutuum zajam, pozajmica, dug u novcu. ...
Mutuacija uzajmljivanje, pozajmica, zajam. ...
Mutualitet uzajamni odnos, uzajamnost....
Mutualizam utopijskosocijalističko učenje Pjera Žozefa Prudona, po kojem se ka...
Mutualan uzajamni, međusobni, obostran....
Mutoskop aparat za iskazivanje prizora snimljenog mutogra-fom. ...
Sve reči na slovo m