Skip to main content

Mutualizam značenje

šta znači Mutualizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Mutualizam (latinski mutuus uzajmljen; uzajamni) utopijskosocijalističko učenje Pjera Žozefa Prudona, po kojem se kapitali-zam može preobraziti u socijalizam putem osnivanja udruženja za uzajamnu pomoć, za davanje beskamatnog kredite islično:;biologija: slabija ili jača uzajamnost između životinja, ili između biljaka različite vrste, ili između životinja i biljaka (up. mutualisti i simbioza),

Reč Mutualizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. мутуус узајмљен; узајамни) утопијскосоцијалистичко учење Пјера Жозефа Прудона, по којем се капитали-зам може преобразити у социјализам путем оснивања удружења за узајамну помоћ, за давање бескаматног кредите и сл.; биол. слабија или јача узајамност између животиња, или између биљака различите врсте, или између животиња и биљака (уп. мутуалисти и симбиоза),


Mutuum zajam, pozajmica, dug u novcu. ...
Mutuacija uzajmljivanje, pozajmica, zajam. ...
Mutualitet uzajamni odnos, uzajamnost....
Mutualizam utopijskosocijalističko učenje Pjera Žozefa Prudona, po kojem se ka...
Mutualan uzajamni, međusobni, obostran....
Mutoskop aparat za iskazivanje prizora snimljenog mutogra-fom. ...
Sve reči na slovo m