Skip to main content

Mutograf značenje

šta znači Mutograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Mutograf (latinski mutare menjati, od grčke reči: grapho pišem, beležim) aparat za fotografske snimanje predmeta u kretanju.

Reč Mutograf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. мутаре мењати, грч. грапхо пишем, бележим) апарат за фотографске снимање предмета у кретању.


Mutuum zajam, pozajmica, dug u novcu. ...
Mutuacija uzajmljivanje, pozajmica, zajam. ...
Mutualitet uzajamni odnos, uzajamnost....
Mutualizam utopijskosocijalističko učenje Pjera Žozefa Prudona, po kojem se ka...
Mutualan uzajamni, međusobni, obostran....
Mutoskop aparat za iskazivanje prizora snimljenog mutogra-fom. ...
Sve reči na slovo m