Skip to main content

Nalafiti značenje

šta znači Nalafiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Nalafiti (ital. palafitta kolje, tipovi) pl. sojenice, stanovi na sohama ili kolju radi zaštite od poplava, vlage i dr

Reč Nalafiti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. палафитта коље, типови) пл. сојенице, станови на сохама или кољу ради заштите од поплава, влаге и др


Nalazi se Nalazi se je izraz koji se koristi prilikom objašnjavanja lokacije nek...
Nalafiti pl. sojenice, stanovi na sohama ili kolju radi zaštite od poplava, ...
Nal junak u jednoj epizoda Mahabharate, kralj koji je u kocki izgubio s...
Sve reči na slovo n