Skip to main content

Nektarijum značenje

šta znači Nektarijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Nektarijum (od grčke reči: nektar, od latinske reči: nectarium) bog. mednik, mednica (u cveću).

Reč Nektarijum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. нектар, нлат. нецтариум) бог. медник, медница (у цвећу).


Nekton u okeanogra-fiji: živi svet koji samostalno pliva vodama; up. plank...
Nektarski sladak i osvežavajući kao nektar, božanski....
Nektarijum bog. mednik, mednica . ...
Nektar mit. božansko piće, vino koje su, po verovanju starih Grka, pili oli...
Neksus sveza, veza; pravni odnos, pravna obaveza; neksus kauzalis uzročna...
Neksum sklapanje zajma ; eks neksu van obaveze. ...
Sve reči na slovo n