Skip to main content

Nescio značenje

šta znači Nescio

Na latinici: Definicija i značenje reči Nescio (latinski nescio) ne znam

Reč Nescio sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. несцио) не знам


Nestao Izraz nestati se koristi kada neka osoba, životnjia ili predmet nisu v...
Nestrpljiv Nestrpljiv je pridev koji se koristi za opisivanje osobe sa malo strpl...
Nescire ne znati; a nescire ad non ese log. nepravilno zaključivanje „iz n...
Nescio ne znam...
Nescijencija neznanje...
Nestoterapija med. v. nestijatrija. ...
Sve reči na slovo n