Skip to main content

Not-signal značenje

šta znači Not-signal

Na latinici: Definicija i značenje reči Not-signal nem. Not, od latinske reči: signale) znak koji obraća pažnju na opasnost

Reč Not-signal napisana unazad: not-signal i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: нем. Нот, нлат. сигнале) знак који обраћа пажњу на опасност

Slično: 
Notus 2. južni vetar ili, tačnije, jugozapadni vetar...
Noturno muz. noćna ili večernja pesma; serenada, podoknica; obično: klavirs...
Noturnino muz. v. noturno...
Not-signal nem. Not, nlat. signale) znak koji obraća pažnju na opasnost...
Notr-dam Bogorodica; crkva posvećena Bogorodici; ime čuvene Bogorodičine kat...
Notornost v. notorijetet....
Sve reči na slovo n