Skip to main content

Nubilozan značenje

šta znači Nubilozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Nubilozan (od latinske reči: nubilosus) oblačan, mutan, tmuran, natmuren.

Reč Nubilozan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. нубилосус) облачан, мутан, тмуран, натмурен.


Nubilozan oblačan, mutan, tmuran, natmuren....
Nubilitet stasalost, sposobnost za stupanje u brak....
Nubilan stasala za udaju; sta-sao za ženidbu...
Nubekula med. oblačak, bela pega u rožnjači ; nefelion....
Sve reči na slovo n