Skip to main content

Nugacitet značenje

šta znači Nugacitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Nugacitet (latinski nugacitas, nugax šaljiv) lakrdijaštvo, šegačenje

Reč Nugacitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нугацитас, нугаx шаљив) лакрдијаштво, шегачење


Nugrijencia pl. hranljive materije...
Nugacitet lakrdijaštvo, šegačenje...
Nugat kolač od oraha ili badema . ...
Sve reči na slovo n