Skip to main content

Nuncijum značenje

šta znači Nuncijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuncijum (latinski nuntium) vest, izveštaj, izvešće; poslanstvo.

Reč Nuncijum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. нунтиум) вест, извештај, извешће; посланство.


Nuncijum vest, izveštaj, izvešće; poslanstvo....
Nuncije glasnik, vesnik, poslanik; naročito: papin poslanik na stranom dvor...
Nuncijacija objavljivanje, dostavljanje, pri j ava....
Nuncijatura zvanje, nadležnost i sedište papinog poslanika na nekom stranom dvo...
Nuncijat prav. potkazani, dostavljeni, tuženi...
Nuncijant prav. potkazivač, dostavljač, tužilac....
Sve reči na slovo n