Skip to main content

Nunkupirati značenje

šta znači Nunkupirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Nunkupirati (latinski nomine capere, nuncupare) prav. izjaviti nešto u zakonskom obliku,svečano i javno izjaviti; nunkupativa voluntas (latinski nuncupata voluntas) volja nekazana jasno i određeno.

Reč Nunkupirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. номине цапере, нунцупаре) прав. изјавити нешто у законском облику,свечано и јавно изјавити; нункупатива волунтас (лат. нунцупата волунтас) воља неказана јасно и одређено.


Nuncijum vest, izveštaj, izvešće; poslanstvo....
Nuncije glasnik, vesnik, poslanik; naročito: papin poslanik na stranom dvor...
Nuncijacija objavljivanje, dostavljanje, pri j ava....
Nuncijatura zvanje, nadležnost i sedište papinog poslanika na nekom stranom dvo...
Nuncijat prav. potkazani, dostavljeni, tuženi...
Nuncijant prav. potkazivač, dostavljač, tužilac....
Sve reči na slovo n