Skip to main content

Ofset presa značenje

šta znači Ofset presa

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofset presa (eng. offset, latinski pressare tiska-ti) tip. litografska rotaciona mašina za ravno štampanje sa prenosnim tiskanjem; ovde prelazi otisak sa kalupove ploče na jedan ogrtač od kaučuka na naspramnom valjku (cilindru), a ovaj predaje slog, koji treba odštampati, na hartiju (pronalazak Amerikanca Dž. V. Ru bela).

Reč Ofset presa sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. оффсет, лат. прессаре тиска-ти) тип. литографска ротациона машина за равно штампање са преносним тискањем; овде прелази отисак са калупове плоче на један огртач од каучука на наспрамном ваљку (цилиндру), а овај предаје слог, који треба одштампати, на хартију (проналазак Американца Дж. В. Ру бела).


Ofset presa tip. litografska rotaciona mašina za ravno štampanje sa prenosnim t...
Ofsajd sp. u fudbalu; nepravilnost u igri koja se sastoji u tome što se igr...
Sve reči na slovo o