Skip to main content

Ohema značenje

šta znači Ohema

Na latinici: Definicija i značenje reči Ohema (od grčke reči: ochema nosač)medicina: tečan uvijač za odviše suve i jake lekove.

Reč Ohema napisana unazad: ohema i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. оцхема носач) мед. течан увијач за одвише суве и јаке лекове.

Slično: 
Ohema med. tečan uvijač za odviše suve i jake lekove....
Sve reči na slovo o