Skip to main content

Olovo značenje

šta znači Olovo

Na latinici: Definicija i značenje reči Olovo Olovo se u prirodi najčešće javlja u vidu sulfida, PbS, kao ruda galenit. Prženjem se rude prevodi u oksid čijom redukcijom nastaje sirovo olovo. Sirovo olovo sadrži: bakar, antimon, arsen, bizmut, cink, sumpor, kalaj, srebro i zlato. Prečišćavanjem sirovog olova (najčešće elektrolitičkim putem) dobija se čisto olovo plavičastobele boje, samo na svežem preseku je metalnog sjaja, no brzo potamni od stvorenog sloja oksida i baznog olovo(II) karbonata Pb(OH)2*2PbCO3, koji ga štite od dalje oksidacije.

Reč Olovo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Олово се у природи најчешће јавља у виду сулфида, ПбС, као руда галенит. Пржењем се руде преводи у оксид чијом редукцијом настаје сирово олово. Сирово олово садржи: бакар, антимон, арсен, бизмут, цинк, сумпор, калај, сребро и злато. Пречишћавањем сировог олова (најчешће електролитичким путем) добија се чисто олово плавичастобеле боје, само на свежем пресеку је металног сјаја, но брзо потамни од створеног слоја оксида и базног олово(ИИ) карбоната Пб(ОХ)2*2ПбЦО3, који га штите од даље оксидације.


Olovo Olovo se u prirodi najčešće javlja u vidu sulfida, PbS, kao ruda galen...
Olofonija lingv. defektan glas zbog nepravilno-sti govornih organa. ...
Sve reči na slovo o