Skip to main content

On značenje

šta znači On

Na latinici: Definicija i značenje reči On On je treće lice jednine glagola biti. On se može koristiti u formalnom I neformalnom obliku govora.

Reč On sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: Он је треће лице једнине глагола бити. Он се може користити у формалном И неформалном облику говора.


Ona sama Ona sama opisuje stanje neke ženske osobe. Opisuje žensku osobu koja n...
On On je treće lice jednine glagola biti. On se može koristiti u formalno...
Onus teret, tovar, breme; tegoba, dosadnost; dužnost, obaveznost; opus pr...
Ontoteologija učenje da postoji bog, sa svima svojim atributima, na osnovu toga št...
Ontonomija fil. zakonitost bića, zakonitost postojanja....
Ontološki fil. koji se tiče ontologi-je ili se osniva na njoj; ontološki dokaz...
Sve reči na slovo o