Skip to main content

Onanija značenje

šta znači Onanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Onanija neprirodno zadovoljavanje spolnog nagona nadraživanjem spoljašnjih spol-nih organa, samoblud, samobluđe, drkanje; naziv po starozavetnom Onanu (I Moje., 38,9), koji „znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom brata svojega, prosipaše na zemlju, da ne rodi djecu bratu svojemu";isto znači i masturbacija.

Reč Onanija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: неприродно задовољавање сполног нагона надраживањем спољашњих спол-них органа, самоблуд, самоблуђе, дркање; назив по старозаветном Онану (И Моје., 38,9), који „знајући да неће бити његов пород, кад лијегаше са женом брата својега, просипаше на земљу, да не роди дјецу брату својему"; уп. мастурбација.


Ona sama Ona sama opisuje stanje neke ženske osobe. Opisuje žensku osobu koja n...
Onanista onaj koji vrši samoblud, drkač....
Onanija neprirodno zadovoljavanje spolnog nagona nadraživanjem spoljašnjih sp...
Onagar zool. divlji magarac; ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamen...
Sve reči na slovo o