Skip to main content

Opravdati značenje

šta znači Opravdati

Na latinici: Definicija i značenje reči Opravdati Opravdati znači: a. otkloniti s nekoga sumnju ili optužbu dokazujući da je ona neosnovana b. navesti razloge za neki postupak, radnju islično: [opravdati izdatke; obrazložiti; c dokazati svoju nevinost; d obrazložiti.

Reč Opravdati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Оправдати значи: а. отклонити с некога сумњу или оптужбу доказујући да је она неоснована б. навести разлоге за неки поступак, радњу и сл. [оправдати издатке; образложити; ц доказати своју невиност; д образложити.


Opravdati Opravdati znači: a. otkloniti s nekoga sumnju ili optužbu dokazujući d...
Oprimirati pritiskivati, ugnjetavati, tlačiti; gušiti, zagušivati, zaptivati....
Opresija pritiskivanje, ugnjetavanje, tlačenje; pritisak; potlače-nost; ned....
Opresivan ugnjetački, nasil-nički, tlačilački; med. zagušan, zapti- j van, koj...
Sve reči na slovo o