Skip to main content

Oštar značenje

šta znači Oštar

Na latinici: Definicija i značenje reči Oštar Oštar je pridev koji znači: koji je izbrušen napravama za oštrenje (oštar nož); koji je neugodan, snažan, hladan (oštar vetar); strog; koji je izrazito označen (oštro skretanje).

Reč Oštar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Оштар је придев који значи: који је избрушен направама за оштрење (оштар нож); који је неугодан, снажан, хладан (оштар ветар); строг; који је изразито означен (оштро скретање).


Oštar Oštar je pridev koji znači: koji je izbrušen napravama za oštrenje ; k...
Ostrvo Ostrvo je deo kopna manji od kontinenta a veći od hrida . Može se nala...
Ostrizam med. trovanje ostrugama, školjkama....
Ostriga vrsta morske školjke vrlo ukusna mesa, kamenica....
Ostrva ostriga, vrsta morske školjke....
Ostraciti pl. geol. okamenjene školjke....
Sve reči na slovo o