Skip to main content

Picikando značenje

šta znači Picikando

Na latinici: Definicija i značenje reči Picikando (ital. pizzicando) muz. proizvo-deći zvuk čupkajući prstom mesto gudalom (na violini).

Reč Picikando sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. пиззицандо) муз. произво-дећи звук чупкајући прстом место гудалом (на виолини).


Picikando muz. proizvo-deći zvuk čupkajući prstom mesto gudalom ....
Sve reči na slovo p