Skip to main content

Pifero značenje

šta znači Pifero

Na latinici: Definicija i značenje reči Pifero (ital. piffero) muz. duduk, frula, svirala; registar na orgulji.

Reč Pifero sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. пифферо) муз. дудук, фрула, свирала; регистар на оргуљи.


Pifero muz. duduk, frula, svirala; registar na orgulji....
Sve reči na slovo p