Skip to main content

Pjatiljetka značenje

šta znači Pjatiljetka

Na latinici: Definicija i značenje reči Pjatiljetka (rus. pntiletka) petoletka, petogodišnji plan i program SSSR za razvoj privrede; u vremenu od 5 godina izvođenje tačno utvrđenog programa rada u oblasti industrije i poljoprivrede, po kome se mora postići određena količina žitari-ca i industrijskih artikala, sprovesti potpuna kolektivizacija sela, izvršiti podizanje fabrika, zidanje kuća, kopanje kanala, građenje brodova itd.

Reč Pjatiljetka sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (рус. пнтилетка) петолетка, петогодишњи план и програм СССР за развој привреде; у времену од 5 година извођење тачно утврђеног програма рада у области индустрије и пољопривреде, по коме се мора постићи одређена количина житари-ца и индустријских артикала, спровести потпуна колективизација села, извршити подизање фабрика, зидање кућа, копање канала, грађење бродова итд.


Pjačere muz. po volji, prema dopadanju; kako se hoće. ...
Pjačevole muz. usrdno, ugodno, prijatno. ...
Pjaca u Italiji: trg, tržište; široka ulica ;up. pijaca, plac...
Pjatiljetka petoletka, petogodišnji plan i program SSSR za razvoj privrede; u vr...
Pjati pl. muz. dve metalne ploče kojima se udara jednom o drugu, sanovi, ...
Sve reči na slovo p