Skip to main content

Pjes značenje

šta znači Pjes

Na latinici: Definicija i značenje reči Pjes (fr. piece,od italijanske reči: pezza, od latinske reči: pecia) deo, komad, parče; komad novca, novac, para; top; pozorišni komad; muzički komad; tačka u koncertom programu; kratka pesma, kratak sastav u prozi (pijesa); u šahu: svaka figura sem liona; sudski dokaz, dokument, diplomatska nota; soba, odeljenje, npr. stan od 6 pjesa.

Reč Pjes sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. пиеце, итал. пезза, нлат. пециа) део, комад, парче; комад новца, новац, пара; топ; позоришни комад; музички комад; тачка у концертом програму; кратка песма, кратак састав у прози (пијеса); у шаху: свака фигура сем лиона; судски доказ, документ, дипломатска нота; соба, одељење, нпр. стан од 6 пјеса.


Pjes deo, komad, parče; komad novca, novac, para; top; pozorišni komad; ...
Pjereta žena obučena u karnevalsku haljinu, sličnu kostimu glupog Avgusta....
Pjekse pl. sp. naročite cipele za skijanje sa vrhovima uzvijenim, savijenim...
Pjeduš malo podnožje za poprsja, akvarijume, vazne i dr. ...
Sve reči na slovo p