Skip to main content

Pneumatični značenje

šta znači Pneumatični

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatični (od grčke reči: pneumatikos) koji se tiče vazduha, vazdušni; nastao usled vazdušnog pritiska, zasnovan na zakonima pneu-matike ili aeromehanike.

Reč Pneumatični sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеуматикос) који се тиче ваздуха, ваздушни; настао услед ваздушног притиска, заснован на законима пнеу-матике или аеромеханике.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p