Skip to main content

Pneumotoraks značenje

šta znači Pneumotoraks

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumotoraks (od grčke reči: rpešpop, thorax trup, grudni koš)medicina: ucrpllvanje (ili: upumpavanje) vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se oboleli deo pluća stisnuo i na taj način prestao da radi; pneuma toraks.

Reč Pneumotoraks sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. рпешпоп, тхораx труп, грудни кош) мед. уцрпллвање (или: упумпавање) ваздуха у плућа туберкулозних болесника да би се оболели део плућа стиснуо и на тај начин престао да ради; пнеума торакс.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p