Skip to main content

Pneumatično ognjilo značenje

šta znači Pneumatično ognjilo

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatično ognjilo fiz. sastoji se od jedne cevi sa pokretnim k lipom; kad se klip naglo gurne u tu cev, u kojoj ima vazduha, savijeni vazduh se toliko zagreje da se komad truda, koji se nalazi iznutra na klinu, zapali, jer kad se jedna vazdušne masa od 20° sabijeadiuabathž* na polovinu svoje zapremine, njena temperatura se popne za 96°; kompresivno ognjilo.

Reč Pneumatično ognjilo sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: физ. састоји се од једне цеви са покретним к липом; кад се клип нагло гурне у ту цев, у којој има ваздуха, савијени ваздух се толико загреје да се комад труда, који се налази изнутра на клину, запали, јер кад се једна ваздушне маса од 20° сабијеадиуабатхж* на половину своје запремине, њена температура се попне за 96°; компресивно огњило.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p