Skip to main content

Pneumatika značenje

šta znači Pneumatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatika (od grčke reči: pneuma) l. unutarnja guma sa zbijenim vazduhom (na točku velosipe-da, automobila itd.); 2.fizika: nauka o ketanju vazduha, nauka o težini, pritisku i kretanju vazduha i gasova, aeromehanika.

Reč Pneumatika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума) л. унутарња гума са збијеним ваздухом (на точку велосипе-да, аутомобила итд.); 2. физ. наука о кетању ваздуха, наука о тежини, притиску и кретању ваздуха и гасова, аеромеханика.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p