Skip to main content

Pneumatizam značenje

šta znači Pneumatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatizam (od grčke reči: pneuma dah; duhovito biće, dušato biće) fil. shvatanje da u svetu stvarno postoji samo duh, a da je materija samo prividnost pojava; spkri-tualizam.

Reč Pneumatizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума дах; духовито биће, душато биће) фил. схватање да у свету стварно постоји само дух, а да је материја само привидност појава; спкри-туализам.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p