Skip to main content

Pneumatocela značenje

šta znači Pneumatocela

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatocela (od grčke reči: pneuma, kele prodor, prosutost)medicina: otok nastao usled prodi-ranja vazduha; vazdušni prodor u plućima.

Reč Pneumatocela sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, келе продор, просутост) мед. оток настао услед проди-рања ваздуха; ваздушни продор у плућима.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p