Skip to main content

Pneumatohord značenje

šta znači Pneumatohord

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatohord (od grčke reči: pneuma, chorde žica, struka) Bolova harfa, kutija sa tankim bokovima na kojoj je razapeto više žica udešenih za isti glas, koje, kad se stave na vetar, trepere i proizvode zvuk.

Reč Pneumatohord sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, цхорде жица, струка) Болова харфа, кутија са танким боковима на којој је разапето више жица удешених за исти глас, које, кад се ставе на ветар, трепере и производе звук.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p