Skip to main content

Pneumatolitski značenje

šta znači Pneumatolitski

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatolitski (od grčke reči: pneuma, lytos raz-ložljiv, razlučljiv, rastvorljiv) koji je postao iz gasova i para, uticajem hemij-skih reakcija; pneumatolitske rude one koje su postale iz gasova i para, uticajem hemijskih reakcija, mešajući se ili same među sobom ili sa rudama u okolnom kamenju.

Reč Pneumatolitski sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, лyтос раз-ложљив, разлучљив, растворљив) који је постао из гасова и пара, утицајем хемиј-ских реакција; пнеуматолитске руде оне које су постале из гасова и пара, утицајем хемијских реакција, мешајући се или саме међу собом или са рудама у околном камењу.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p