Skip to main content

Pneumatoliza značenje

šta znači Pneumatoliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumatoliza (od grčke reči: rpešpa dah, duvanje, vetar, lysis razlaganje, razlučivanje)geologija: razlaganje minerala i stena pod uticajem vrelih gasova, koje se vrši u blizini vulkana i vrelih izvora.

Reč Pneumatoliza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. рпешпа дах, дување, ветар, лyсис разлагање, разлучивање) геол. разлагање минерала и стена под утицајем врелих гасова, које се врши у близини вулкана и врелих извора.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p